Frøyafestivalen

Frøyafestivalen

Easily customize your share description with the Shindig theme!

TAKK!

Så er Frøyafestivalen 2019 også historie! Den 13. i rekken. Lite visste vi da vi i 2006 i prosjektet «Frøya inn i framtida» i samarbeid med Frøya Næringsforening inviterte Hallbjørn Stenhaug til Frøya for en prat om en eventuell festival på Frøya lik Frostafestivalen, som da hadde vært arrangert noen ganger, og med stor suksess.

Vi ble forespeilet et behov for mellom 150 og 200 frivillige, noe vi ikke så mørkt på. Beslutningen ble tatt, næringslivet ble involvert og det ble etablert en organisasjon. Når vi nå teller opp, så har vi hatt minst 150 forskjellige norske og utenlandske artister i aksjon på Siholmen. Det er enklere å si hvem av norske artister som IKKE har vært her enn alle de som HAR VÆRT her. Og noen har sågar vært her flere ganger.

Samlet omsetning i de 13 årene ligger på godt over 30 millioner. Om vi tar med ringvirkningene for øyregionen, så er det ingen tvil om at Frøyafestivalen har vært viktig for mange og i mange sammenhenger.

Og så må vi gjenta det vi alltid har sagt: Uten bidragene fra næringsliv, Frøya kommune og fylkeskommunen – INGEN Frøyafestival! Og minst like sant: Uten de frivillige – heller ingen Frøyafestival! Og ikke bare de vi rekrutterer på Frøya, men også de mange fra Frosta og Danmark som har bidratt alle årene.

Derfor retter vi nok en gang en stor takk til alle disse! Og så er det sjølsagt god grunn til å takke Frøy Eiendom som har lagt godt til rette for at det er mulig å arrangere en festival nede på Siholmen!

Vi setter dessuten stor pris på vårt publikum, og synes det er veldig bra at så vel skjenkekontrollen som politiet skryter av dem. Det viser at det er godt mulig å arrangere MUSIKKFESTIVAL og at det ikke bare blir FEST!

Vi får svært mange positive tilbakemeldinger i løpet av festivalen fra så vel fastboende som tilreisende. Og for mange tilreisende med røtter fra Frøya og regionen er Frøyafestivalen blitt et fast møtested i august, der gamle bånd forsterkes og nye bånd knyttes.

Tusen takk alle som har bidratt til å gjennomføre også årets festival!

ÅRETS FESTIVALPLAKAT

HOVEDSPONSOR

GULLSPONSORER

SØLVSPONSORER

SAMARBEIDSPARTNERE